In New York w/ Oz Noy

5142_94756058716_508768716_2081045_1485882_n

Jammin’ w/Oz Noy. ┬áNew York, NY